【Teepie】韩国25类低价商标(3w包转让)

2020-08-10 来源: 国际商标
【Teepie】韩国25类低价商标(3w包转让)
购买韩国商标
 
商标名称:Teepie
 
商标注册类别:25类
 
商标是否可转让:是
 
商标是否可授权:是
 
商标是否下证:已下证
 
商标是否可以备案:商标支持亚马逊备案,如果备案不成功全额退款!
 
电话(同微信):15517851322
 
咨询微信:bugxie
 
商标价格:3w
 
注册商品或服务项目:
小类加微信了解